Nadzór Konserwatorski

Mamy przyjemność zaoferować naszym klientom również szczególną formę nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych w obiektach zabytkowych. Budowlany nadzór konserwatorski ustanawiany jest zarówno przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (nadzór konserwatorski obligatoryjny), jak również w przypadku obiektów historycznych (nadzór konserwatorski fakultatywny).

 

Nasz Inspektor Nadzoru zapewni szczególną dbałość o zachowanie wartości historycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu terminowej realizacji Państwa Inwestycji. Inspektor Nadzoru sprawuje nadzór konserwatorski nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz robotami budowlanymi,
w tym kontrolę zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, programami konserwatorskimi, projektami budowlanymi, sztuką konserwatorską oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Nasz zespół posiada szeroki wachlarz doświadczeń związanych z nadzorem zabytków zobacz

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • wojtyla@wojtyla.net.pl