wielobranżowy nadzór inwestorski

ADAPTACJA OBIEKTU W KOBIÓRZE NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

6 lutego 2020 

Inwestor: Urząd Miasta Tychy
Misja: Nadzór Inwestorski
Specjalność: Konstrukcyjno-budowlana KB, Elektryczna IE, Sanitarna IS

 

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • wojtyla@wojtyla.net.pl