wielobranżowy nadzór inwestorski

NADZÓR NAD REMONTEM HALI WACHLARZOWEJ NR 2 W CZECHOWICACH

15 PAŹDZIERNIKA 2017

Inwestor: PKP CARGO S.A. 
Misja: Nadzór Inwestorski
Specjalność: Konstrukcyjno-budowlana KB, Elektryczna IE

 

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • wojtyla@wojtyla.net.pl