Kierownik Budowy

OSIEDLE DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH, PASYWNYCH I ZEROENERGETYCZNYCH

16 czerwiec 2008

Inwestor: Eco Development – Blue Property
Misja: NADZÓR INWESTORSKI
Specjalność: Konstrukcyjno – budowlana - Kb

 

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • info@nadzorinwestorski.com.pl
wojtyla net Design by: godzic SEO: Damtox