MODERNIZACJA DWUPOZIOMOWEGO PARKINGU DLA TBS KATOWICE

30 październik 2015

Inwestor: Katowickie TBS Sp. z o.o.
Misja: NADZÓR INWESTORSKI
Specjalność: Konstrukcyjno- Budowlana KB.

 

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • info@nadzorinwestorski.com.pl
wojtyla net Design by: godzic SEO: Damtox