WIELOBRANŻOWY NADZÓR INWESTORSKI DLA PKP CARGO S.A.

26 październik 2015

Inwestor: PKP CARGO S.A.
Misja: NADZÓR INWESTORSKI
Specjalność: Konstrukcyjno- Budowlana KB, Elektryczna IE, Sanitarna IS.

 

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • info@nadzorinwestorski.com.pl
wojtyla net Design by: godzic SEO: Damtox