MODERNIZACJA ENERGETYCZNA DOMU KULTURY W GOSTYNI

21 października 2021 r.

Inwestor: Gmina Wyry
Misja: Nadzór Inwestorski
Specjalność: Konstrukcyjno-budowlana KB, Elektryczna IE, Sanitarna IS

 

  • Tel: +48 33 300 33 11
  • wojtyla@wojtyla.net.pl